Kontaktirajte direktno agenta prodaje. Pozovite nas: +381 11 32 94 160

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujući ugovor sklopljen između vas, lično ili u ime pravnog lica („vi“) i OfficeDirect d.o.o. („mi“, „nas“ ili „naš“), u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem sajta officedirect.rs, kao i bilo kog drugog medijskog obrasca, medijskog kanala, mobilnog veb sajta ili mobilne aplikacije koji je povezan, povezan ili na drugi način povezan sa njim (zajedno, „Sajt“).

Saglasni ste da ste pristupom Sajtu pročitali, razumeli i saglasni da budete obavezani svim ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa svim ovim Uslovima korišćenja, tada vam je izričito zabranjeno korišćenje Sajta i morate odmah da prekinete korišćenje.

Dodatni uslovi korišćenja ili dokumenti koji se mogu povremeno postavljati na Sajt su ovde izričito uključeni kao referenca. Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izvršimo izmene ili modifikacije ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

Obavestićemo vas o svim promenama ažuriranjem datuma „Poslednje ažuriranje“ ovih Uslova korišćenja, a vi se odričete bilo kakvog prava da dobijete posebno obaveštenje o svakoj takvoj promeni.

Vaša je odgovornost da povremeno pregledate ove Uslove korišćenja kako biste bili informisani o ažuriranjima. Bićete podložni, i smatraće se da ste upoznati sa promenama bilo kakvih revidiranih Uslova korišćenja, i smatraće se da ste bili upoznati sa njima i da ste prihvatili, ako nastavite da koristite Sajt nakon datuma objavljivanja takvih revidiranih Uslova korišćenja.

Informacije koje se nalaze na sajtu nisu namenjene za distribuciju ili korišćenje od strane bilo koje osobe ili entiteta u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti sa zakonom ili uredbom ili koja bi nas podvrgla bilo kom zahtevu za registraciju u toj jurisdikciji ili zemlji .

Shodno tome, one osobe koje odluče da pristupe Sajtu sa drugih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i isključivo su odgovorne za poštovanje lokalnih zakona, ako iu meri u kojoj su lokalni zakoni primenjivi.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Osim ako nije drugačije naznačeno, Sajt je naše vlasništvo i sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajn veb stranica, audio, video, tekst, fotografije i grafika na Sajtu (zajedno, „Sadržaj“) i žigovi, usluge žigovi i logotipi sadržani u njima („Znakovi“) su u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom ili su nam licencirani i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i žigovima i raznim drugim pravima intelektualne svojine i zakonima o nelojalnoj konkurenciji Sjedinjenih Država, stranih jurisdikcija i međunarodne konvencije.

Sadržaj i Oznake se nalaze na Sajtu „KAVI JESU“ samo za vašu informaciju i ličnu upotrebu. Osim kako je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja, nijedan deo Sajta i nijedan Sadržaj ili Oznake ne smeju se kopirati, reprodukovati, objedinjavati, ponovo objavljivati, otpremati, postavljati, javno prikazivati, kodirati, prevoditi, prenositi, distribuirati, prodavati, licencirati ili na drugi način eksploatisani u bilo koju komercijalnu svrhu, bez naše izričite prethodne pismene dozvole.

Pod uslovom da ispunjavate uslove da koristite Sajt, dobijate ograničenu licencu za pristup i korišćenje Sajta, kao i za preuzimanje ili štampanje kopije bilo kog dela Sadržaja kome ste pravilno stekli pristup isključivo za svoje lične, nekomercijalne koristiti. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito data na i na Sajtu, Sadržaj i Oznake.

ZASTUPANJA KORISNIKA

Korišćenjem Sajta, izjavljujete i garantujete da:

 • sve informacije o registraciji koje pošaljete biće istinite, tačne, aktuelne i potpune
 • održavaćete tačnost takvih informacija i po potrebi ažurirati takve informacije o registraciji
 • imate pravnu sposobnost i saglasni ste da se pridržavate ovih Uslova korišćenja
 • nećete pristupiti sajtu putem automatizovanih ili neljudskih sredstava, bilo putem bota, skripte ili na neki drugi način
 • nećete koristiti Sajt u bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu
 • vaše korišćenje Sajta neće kršiti nijedan važeći zakon ili propis

Ako dostavite bilo koju informaciju koja je neistinita, netačna, nije aktuelna ili nepotpuna, imamo pravo da suspendujemo ili ukinemo vaš nalog i odbijemo bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Sajta (ili bilo kog njegovog dela).

REGISTRACIJA KORISNIKA

Možda ćete morati da se registrujete na sajtu. Saglasni ste da ćete svoju lozinku čuvati u tajnosti i bićete odgovorni za svako korišćenje vašeg naloga i lozinke. Zadržavamo pravo da uklonimo, povratimo ili promenimo korisničko ime koje izaberete ako utvrdimo, po sopstvenom nahođenju, da je takvo korisničko ime neprikladno, nepristojno ili na drugi način nepoželjno.

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Ne smete da pristupate ili koristite Sajt u bilo koju drugu svrhu osim one za koju mi činimo Sajt dostupnom. Sajt se ne sme koristiti u vezi sa bilo kakvim komercijalnim poduhvatima osim onih koje smo posebno odobrili ili odobrili.

Kao korisnik sajta, saglasni ste da nećete:

 • sistematski preuzimati podatke ili drugi sadržaj sa Sajta kako bi kreirali ili kompajlirali, direktno ili indirektno, kolekciju, kompilaciju, bazu podataka ili direktorijum bez naše pismene dozvole.
 • bilo kakvo neovlašćeno korišćenje Sajta, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili adresa e-pošte korisnika elektronskim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte, ili kreiranje korisničkih naloga automatskim sredstvima ili pod lažnim izgovorom.
 • koristite agenta za kupovinu ili agenta za kupovinu za kupovinu na sajtu.
 • koristite Sajt za oglašavanje ili ponudu za prodaju robe i usluga.
 • zaobilaze, onemogućavaju ili na drugi način ometaju bezbednosne funkcije Sajta, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog sadržaja ili nameću ograničenja na korišćenje Sajta i/ili sadržaja koji se na njemu nalazi.
 • učestvovati u neovlašćenom postavljanju ili povezivanju sa Sajtom.
 • prevariti, prevariti ili obmanuti nas i druge korisnike, posebno u bilo kom pokušaju da saznaju osetljive informacije o nalogu kao što su korisničke lozinke;
 • neispravno koristite naše usluge podrške ili podnesete lažne izveštaje o zloupotrebi ili nedoličnom ponašanju.
 • uključite se u bilo kakvu automatizovanu upotrebu sistema, kao što je korišćenje skripti za slanje komentara ili poruka, ili korišćenje bilo kakvog rudarenja podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i ekstrakciju podataka.
 • ometaju, ometaju ili stvaraju nepotrebno opterećenje na sajtu ili mrežama ili uslugama povezanim sa sajtom.
 • pokušajte da se lažno predstavljate kao drugi korisnik ili osoba ili koristite korisničko ime drugog korisnika.
 • prodati ili na drugi način preneti svoj profil.
 • koristiti bilo koju informaciju dobijenu sa Sajta u cilju uznemiravanja, zlostavljanja ili nanošenja štete drugoj osobi.
 • koristite Sajt kao deo bilo kakvog napora da se takmičite sa nama ili na drugi način koristite Sajt i/ili Sadržaj za bilo koji poduhvat ili komercijalno preduzeće koje donosi prihod.
 • dešifrovati, dekompilirati, rastaviti ili obrnuti inženjering bilo kog softvera koji sadrži ili na bilo koji način čini deo Sajta.
 • pokušajte da zaobiđete bilo koje mere Sajta dizajnirane da spreče ili ograniče pristup Sajtu ili bilo kom delu Sajta.
 • uznemiravati, uznemiravati, zastrašivati ili pretiti bilo kom od naših zaposlenih ili agenata koji su angažovani u pružanju bilo kog dela Sajta za vas.
 • izbrišite obaveštenje o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima iz bilo kog Sadržaja.
 • kopirajte ili prilagodite softver Sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kod.
 • otpremaju ili prenose (ili pokušavaju da otpreme ili prenesu) viruse, trojanske konje ili drugi materijal, uključujući prekomernu upotrebu velikih slova i neželjene e-pošte (neprekidno objavljivanje teksta koji se ponavlja), koji ometa neometano korišćenje i uživanje bilo koje strane u Sajtu ili modifikuje, narušava, ometa, menja ili ometa upotrebu, karakteristike, funkcije, rad ili održavanje Sajta.
 • ili prenesu (ili pokušaju da otpreme ili prenesu) bilo koji materijal koji deluje kao pasivno ili aktivno prikupljanje ili mehanizam za prenos informacija, uključujući, bez ograničenja, jasne formate za razmenu grafike („gif-ove“), 1k1 piksele, veb greške, kolačiće ili druge slični uređaji (ponekad se nazivaju „špijunski softver“ ili „pasivni mehanizmi prikupljanja“ ili „pcms“).
 • osim ako to može biti rezultat korišćenja standardnog pretraživača ili internet pretraživača, upotrebe, pokretanja, razvoja ili distribucije bilo kog automatizovanog sistema, uključujući bez ograničenja bilo koji pauk, robot, uslužni program za varanje, strugač ili čitač van mreže koji pristupa sajtu, ili korišćenje ili pokretanje bilo koje neovlašćene skripte ili drugog softvera.
 • omalovažiti, ocrniti ili na drugi način oštetiti, po našem mišljenju, nas i/ili Sajt.
 • sajt na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima ili propisima.

SMERNICE ZA RECENZIJE

Možemo vam pružiti oblasti na sajtu da ostavljate recenzije ili ocene. Kada postavljate recenziju, morate se pridržavati sledećih kriterijuma:

 • trebalo bi da imate iskustvo iz prve ruke sa osobom/entitetom koji se pregleda;
 • vaše recenzije ne bi trebalo da sadrže uvredljivu vulgarnost, uvredljiv, rasistički, uvredljiv jezik ili jezik mržnje;
 • vaše recenzije ne bi trebalo da sadrže diskriminatorske reference na osnovu vere, rase, pola, nacionalnog porekla, starosti, bračnog statusa, seksualne orijentacije ili invaliditeta;
 • vaše recenzije ne bi trebalo da sadrže reference na ilegalne aktivnosti;
 • ne bi trebalo da budete povezani sa konkurentima ako objavljujete negativne kritike;
 • ne treba da donosite nikakve zaključke o zakonitosti ponašanja;
 • ne smete objavljivati lažne ili obmanjujuće izjave;
 • ne smete da organizujete kampanju koja podstiče druge da postavljaju recenzije, bilo pozitivne ili negativne.

Recenzije možemo prihvatiti, odbaciti ili ukloniti po sopstvenom nahođenju. Nemamo apsolutno nikakvu obavezu da pregledamo recenzije ili da izbrišemo recenzije, čak i ako neko smatra recenzije nepoželjnim ili netačnim. Mi ne odobravamo recenzije i ne predstavljaju nužno naše mišljenje ili stavove bilo kog od naših filijala ili partnera.

Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu reviziju ili za potraživanja, obaveze ili gubitke koji su rezultat bilo kakvog pregleda. Objavljivanjem recenzije, ovim nam dajete trajno, neekskluzivno, širom sveta, besplatno, potpuno plaćeno, ustupljivo i podlicencirano pravo i licencu za reprodukciju, modifikaciju, prevod, prenos na bilo koji način, prikazivanje, izvođenje, i/ili distribuirati sav sadržaj u vezi sa recenzijama

SUBMISSIONS

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site ("Submissions") provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you.

You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.

UPRAVLJANJE SAJTOM

Zadržavamo pravo, ali ne i obavezu, da:

 • nadgledati Sajt zbog kršenja ovih Uslova korišćenja;
 • preduzmemo odgovarajuće pravne mere protiv bilo koga ko, prema sopstvenom nahođenju, krši zakon ili ove Uslove korišćenja, uključujući, bez ograničenja, prijavljivanje takvog korisnika organima za sprovođenje zakona;
 • po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, odbiti, ograničiti pristup, ograničiti dostupnost ili onemogućiti (u meri u kojoj je to tehnološki izvodljivo) bilo koji vaš doprinos ili bilo koji njegov deo;
 • po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, obaveštenja ili odgovornosti, da uklonimo sa Sajta ili na drugi način onemogućimo sve datoteke i sadržaj koji su prevelike veličine ili na bilo koji način opterećuju naše sisteme;
 • inače upravljajte Sajtom na način koji je osmišljen da zaštiti naša prava i imovinu i da olakša pravilno funkcionisanje Sajta.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Brinemo o privatnosti i bezbednosti podataka. Molimo vas da pregledate našu Politiku privatnosti objavljenu na Sajtu. Korišćenjem Sajta, saglasni ste da budete obavezani našom Politikom privatnosti, koja je ugrađena u ove Uslove korišćenja. Imajte na umu da je sajt hostovan u Srbiji.

Ako pristupate sajtu iz Evropske unije, Azije ili bilo kog drugog regiona sveta sa zakonima ili drugim zahtevima koji regulišu prikupljanje, korišćenje ili otkrivanje ličnih podataka koji se razlikuju od važećih zakona u Sjedinjenim Državama, onda kroz vašu kontinuiranu upotrebu Sajt, prenosite svoje podatke u Srbiju i izričito pristajete da se vaši podaci prenose i obrađuju u Srbiji.

KRŠENJA AUTORSKOG PRAVA

Poštujemo prava intelektualne svojine drugih. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na ili preko Sajta krši bilo koje autorsko pravo koje posedujete ili kontrolišete, molimo vas da nas odmah obavestite koristeći dole navedene kontakt informacije („Obaveštenje“). Kopija vašeg obaveštenja biće poslata osobi koja je objavila ili uskladištila materijal naveden u obaveštenju.

Imajte na umu da u skladu sa saveznim zakonom možete biti odgovorni za štetu ako date materijalne lažne informacije u obaveštenju. Stoga, ako niste sigurni da materijal koji se nalazi na sajtu ili je povezan sa njim krši vaša autorska prava, trebalo bi da prvo razmislite o tome da kontaktirate advokata.

USLOVI I PRESTANAK

Ovi Uslovi korišćenja ostaju na punoj snazi i na snazi dok koristite Sajt. BEZ OGRANIČAVANJA BILO KAKVE DRUGE ODREDBE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, ZADRŽAVAMO PRAVO DA, PO NAŠEM NASLEĐENJU I BEZ OBAVEŠTENJA ILI ODGOVORNOSTI, ZABRANIMO PRISTUP I KORIŠĆENJE SAJTA (UKLJUČUJUĆI BLOKIRANJE ODREĐENOG ODREĐENOG IP ADRESA) BEZ RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ZA KRŠENJE BILO KOGA ZASTUPANJA, GARANCIJE ILI UGOVORA SADRŽANOG U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI BILO KOJI VAŽEĆI ZAKON ILI PROPISI. MOŽEMO DA PREKINIMO VAŠU KORIŠĆENJE ILI UČEŠĆE NA SAJTU ILI IZBRISEMO [VAŠ NALOG I] BILO KOJI SADRŽAJ ILI INFORMACIJU KOJE STE POSTAVILI U BILO KOJI TRENUTAK, BEZ UPOZORENJA, PO NAŠEM SAOBRAĆENJU.

Ako ukinemo ili suspendujemo vaš nalog iz bilo kog razloga, zabranjeno vam je da se registrujete i kreirate novi nalog pod svojim imenom, lažnim ili pozajmljenim imenom, ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda delujete u ime trećeg strane.

Pored ukidanja ili suspendovanja vašeg naloga, zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće pravne radnje, uključujući, bez ograničenja, traženje građanske, krivične i sudske zabrane.

IZMENE I PREKIDI

Zadržavamo pravo da promenimo, modifikujemo ili uklonimo sadržaj Sajta u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju bez obaveštenja. Međutim, nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo ili ukinemo ceo ili deo Sajta bez obaveštenja u bilo kom trenutku.

Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Sajta.

Ne možemo garantovati da će Sajt biti dostupan u svakom trenutku. Možemo imati hardverske, softverske ili druge probleme ili potrebu za održavanjem u vezi sa Sajtom, što rezultira prekidima, kašnjenjima ili greškama.

Zadržavamo pravo da promenimo, revidiramo, ažuriramo, suspendujemo, obustavimo ili na drugi način izmenimo Sajt u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga bez obaveštenja za vas. Saglasni ste da nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neprijatnost uzrokovanu vašom nemogućnošću da pristupite ili koristite Sajt tokom bilo kakvog zastoja ili ukidanja Sajta.

Ništa u ovim Uslovima korišćenja neće se tumačiti tako da nas obavezuje da održavamo i podržavamo Sajt ili da pružimo bilo kakve ispravke, ažuriranja ili izdanja u vezi sa tim.

NADLEŽNO PRAVO

Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta su regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Države Srbije koji se primenjuju na sporazume koji se sklapaju i koji će se u potpunosti izvršavati u okviru Države/Komonvelta Srbije, bez obzira na njene principe sukoba zakona.

ISPRAVKE

Na Sajtu mogu postojati informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na Sajt, uključujući opise, cene, dostupnost i razne druge informacije. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije na Sajtu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

SAJT JE OBEZBEĐEN NA OSNOVU KAKAV JE I DOSTUPAN. SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA I NAŠIH USLUGA BITI NA VAŠ VELIKI RIZIK. U NAJVEĆOJ MERI KOJI JE DOZVOLJENO ZAKONOM, ODRIČEMO SE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, U VEZI SA SAJTOM I VAŠOM KORIŠĆENJEM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE, NA PODRUČJE GARANCIJA I DELOVA. NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE NI IZJAVE O TAČNOSTI ILI KOMPLETNOSTI SADRŽAJA SAJTA ILI SADRŽAJA BILO KOJE VEB SAJTOVE POVEZANE SA SAJTOM I NEĆEMO PREUZIMATI NIKAKVU ODGOVORNOST, ODGOVARANJE, ODGOVARANJE I ODGOVARANJE MA 1. 2) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, BILO KAKVE PRIRODE, KOJE PROIZLAZE IZ VAŠEG PRISTUPA I KORIŠĆENJA SAJTA, (3) BILO KOJI NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI KORIŠĆENJE NAŠIH SIGURNIH SERVERA I/ILI BILO KAKVE LIČNE I SVIH INFORMAN LIČNOSTI TAMO POČUVANE, (4) BILO KOJI PREKIDA ILI PRESTANAK PRENOSA NA SAJT ILI SA SAJTA, (5) BILO KAKVE GREŠKE, VIRUSI, TROJANSKI KONJI ILI SLIČNO KOJI SE MOGU PRENESITI NA ILI PREKO SAJTA BILO TREĆEG/TREĆEG 6) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTKE U BILO KOM SADRŽAJU I MATERIJALU ILI ZA BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOJEG SADRŽAJA POSTAVLJENOG, PRENOŠENOG ILI NA DRUGIM KAKO DOSTUPAN PREKO SAJTA. NE GARANTUJEMO, PODRŽAVAMO, GARANTUJEMO, ILI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJE SE OGLASI ILI PONUDI TREĆA STRANA PREKO SAJTA, BILO KOJU HIPERLINKOVANU VEB SAJTU, ILI BILO KOJU VEBU KOJU KOJE SE ODNOSI NA OGLAS ILI BILO KOJU FEB-APLIKACIJU ILI MOBILAKU BUDITE STRANA ILI NA BILO KOJI NAČIN BUDITE ODGOVORNI ZA PRAĆENJE BILO KAKVE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KAKVE TREĆE STRANKE PROIZVODA ILI USLUGA.

KAO I KOD KUPOVINE PROIZVODA ILI USLUGE PREKO BILO KOGA MEDIJUMA ILI U BILO KOJOJ SREDINI, TREBA DA SE NAJBOLJE PROSUDITE I BUDITE OPREZNIM GDE JE PRIMERNO.

ODŠTETA

Saglasni ste da ćete nas braniti, obeštetiti i držati nas bezopasnim, uključujući naše podružnice, filijale i sve naše službenike, agente, partnere i zaposlene, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokate ' naknade i troškovi koje je napravila bilo koja treća strana zbog ili proizilaze iz: (1) [vaših doprinosa]; (2) korišćenje Sajta; (3) kršenje ovih Uslova korišćenja; (4) svako kršenje vaših izjava i garancija navedenih u ovim Uslovima korišćenja; (5) vaše kršenje prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine; ili (6) bilo koji otvoreni štetni čin prema bilo kom drugom korisniku Sajta sa kojim ste se povezali preko Sajta.

Bez obzira na gorenavedeno, zadržavamo pravo, o vašem trošku, da preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem za koje se od vas traži da nas obeštetite, a vi ste saglasni da o svom trošku sarađujete u našoj odbrani od takvih zahteva. Uložićemo razumne napore da vas obavestimo o svakom takvom zahtevu, radnji ili postupku koji podleže ovoj obeštećenju kada saznamo za to.

KORISNIČKI PODACI

Čuvaćemo određene podatke koje prenosite na Sajt u svrhu upravljanja Sajtom, kao i podatke koji se odnose na vaše korišćenje Sajta. Iako vršimo redovne rutinske rezervne kopije podataka, vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste preduzeli koristeći Sajt.

Saglasni ste da nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili korupciju takvih podataka, i ovim se odričete bilo kakvog prava na tužbu protiv nas koja proizilazi iz bilo kakvog takvog gubitka ili oštećenja takvih podataka.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA, TRANSAKCIJE I POTPISI

Poseta Sajtu, slanje e-pošte i popunjavanje onlajn formulara predstavljaju elektronsku komunikaciju. Saglasni ste da primate elektronske komunikacije i saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, otkrivanja i druga komunikacija koju vam dostavljamo elektronskim putem, putem e-pošte i na sajtu, zadovoljavaju sve zakonske zahteve da takva komunikacija bude u pisanoj formi.

OVIM SE SLAŽETE NA UPOTREBU ELEKTRONSKIH POTPISA, UGOVORA, NALOGA I DRUGE ZAPISE, I NA ELEKTRONSKU ISPORUKU OBAVEŠTENJA, POLITIKA I EVIDENCIJE O TRANSAKCIJAMA KOJE SU POKRENULI ILI KOJI SU IZVRŠILI SAD.

Ovim se odričete bilo kakvih prava ili zahteva prema bilo kojim statutima, propisima, pravilima, uredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj jurisdikciji koji zahtevaju originalni potpis ili isporuku ili zadržavanje neelektronskih zapisa, ili na plaćanja ili odobravanje kredita na bilo koji drugi način nego elektronskim sredstvima.

OSTALO

Ovi Uslovi korišćenja i sve politike ili operativna pravila koja smo postavili na Sajtu predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između vas i nas. Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće delovati kao odricanje od takvog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi korišćenja funkcionišu u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. Možemo preneti bilo koja ili sva naša prava i obaveze drugima u bilo kom trenutku. Nećemo biti odgovorni ili odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili nedelovanje uzrokovano bilo kojim uzrokom van naše razumne kontrole.

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ili deo odredbe ovih Uslova korišćenja nezakonita, ništavna ili neprimenljiva, smatra se da je ta odredba ili deo odredbe odvojena od ovih Uslova korišćenja i ne utiče na valjanost i primenljivost bilo kog preostalog odredbe.

Između vas i nas nema zajedničkog ulaganja, partnerstva, zapošljavanja ili agencijskog odnosa kao rezultat ovih Uslova korišćenja ili korišćenja Sajta. Saglasni ste da ovi Uslovi korišćenja neće biti protumačeni protiv nas na osnovu toga što smo ih sastavili.

Ovim se odričete svake i svih odbrana koje možete imati na osnovu elektronskog oblika ovih Uslova korišćenja i nepostojanja potpisivanja od strane strana za izvršenje ovih Uslova korišćenja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja ili komentare o ovoj Politici kolačića, kontaktirajte nas na:

Ažurirano: 28.02.2023.

Top